การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC

62361_676893452354188_1892530036_n

ในช่วงปีที่ผ่านมา ได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ บุคคลต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษาที่รู้จักกัน ต่างก็พูดถึงการเรียนรู้แบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน นั่นก็คือ MOOC ที่ย่อมาจาก Massive Open Online Courses ซึ่งแปลตรง ๆ ตัว ก็น่าจะหมายถึง หลักสูตร (Course) การเรียนออนไลน์ (Online) จากระบบเปิดที่ฟรี (Open) และมีเพื่อนเรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก (Massive) นั่นเอง

และนั่นก็หมายความว่าใครอยากจะเข้าเรียนในสาขา วิชาไหนก็สามารถทำได้ โดยที่ผู้เรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยายและร่วมทำแบบฝึกหัด หรือร่วมสนทนากับผู้เรียนคนอื่น ๆ

MOOC ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษา โดยมีการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานทำให้คนทั่วโลก สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมี MOOC เกิดขึ้นมากมาย โดยแต่ละหลักสูตรนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

การเรียนในระบบ MOOC นั้น บางแห่งผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน แล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบในรายวิชาที่ลงทะเบียนได้ แต่จะไม่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาในระบบหลักสูตรปริญญาปกติจากมหาวิทยาลัย การเรียนในระบบนี้ ผู้เรียนจะได้รับแบบเรียน ฟัง ดูการบรรยายทางวิดิทัศน์ ทำงานส่งผู้สอน และได้รับการตรวจประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด

ตัวอย่าง MOOC ที่มีในปัจจุบัน

Advertisements